Bucureşti

Locaţia va fi comunicată celor înscrişi.

30 mai

2017

5 Speakeri

Specialiști în educație.

Locurile sunt limitate.

Descrierea evenimentului

“In căutarea lui Eliade” este tema propusă pentru cea de a patra conferință “Papuci mari, papuci mici”, organizată de Asociaţia Kleine Schule.

Conferința evidenţiază povestea adultului de astāzi în timpul anilor de școalā, cât din pasiunea pe care a descoperit-o încā din copilārie, dacā l-a inspirat sau încurajat un profesor sau un mentor și ce îl face sā continue. Scopul conferinței este sā evidenţieze câtā contribuiţie are școala, în forma sa actualā, la dezvoltarea sau inhibarea abilitāţilor copiilor prin materii neatractive și informaţii stufoase, neconcludente.

 

 

Conferinţele “PAPUCI MARI, papuci mici” sunt iniţiate de echipa Kleine Schule prin intermediul programului educaţional Gifted4All/Be SMART si sunt organizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București.

 

 

Fiecare membru al echipei noastre are o vastā experienţā în lucrul cu copiii și / sau cadrele didactice, respectiv pārinţii copiilor implicaţi. La început, fiecare dintre noi a experimentat din poziţia de pārinte cum este sā descoperi cā ai un copil diferit de standardele educaţionale impuse.  Apoi a urmat o perioadā de cāutari ale unor programe pentru dezvoltarea abilitāţilor copiilor proprii și așa am ajuns sā ne implicām chiar noi în dezvoltarea și implementarea unor proiecte și programe pilot.

În toatā aceastā perioadā am constatat cā pārinţii și cadrele didactice, atunci când aflā cā au copil înalt abilitat / “gifted”, nu știu cum sā-l îndrume, sunt dezorientaţi, tendinţa fiind sā testeze orice, în speranţa cā “mult” este “accelerare”. Aceasta se întâmplā fie din lipsā de informaţii, fie din cauza unor indrumāri greșite realizate de oameni nespecializaţi pe aceastā nișā, fie din dorinţa de a demonstra cā testele psihologice au avut dreptate și atunci încarcā programul copilului cu foarte multe activitāţi “academice” – concursuri, olimpiade, ore de pregātire – fārā a ţine seama de nevoile reale ale acestuia.

Când vorbim de nevoile copilului ne referim la rāspunsuri cu privire la trāirile pe care le are la școalā, în familie, cu prietenii; la nevoia de a explora natura și / sau domenii știinţifice; la dorinţa de a comunica, nu doar de a vorbi cu cei din jur; la nevoia de a primi rāspunsuri cu privire la competenţele profesionale atunci când devin conștienţi de aceste aspecte. Toate acestea nu se pot realiza decât cu adulţi preocupaţi și ei, la rândul lor, de cunoaștere personalā / profesionalā și aprofundare a gândirii complexe.

 

Speakeri

1. Tedy Necula

1. Tedy Necula

Regizor

2. Ligia Deca

2. Ligia Deca

Consilier de Stat, Departamentul Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială

3. Tudor Mușat

3. Tudor Mușat

Jurnalist

.

4. Ana M. Marin

4. Ana M. Marin

Trainer Public Speaking, Kleine Schule, Toastmasters IDEST

prezentare Youtube aici

5. Dacian Pribeanu

5. Dacian Pribeanu

Psiholog, campion național la șah

Program

În cadrul celei de-a patra conferințe, din seria de șase, ne propunem să răspundem împreună cu invitații noștri la următoarele aspecte:

  • Cum învaţā acești copii? Ce le place sā înveţe și cum?
  • De ce au nevoie de programe de accelerare? Accelerare egal mai mult?

Parteneri