Bucureşti

Locaţia va fi comunicată celor înscrişi.

29 martie

2017

4 Speakeri

Specialiști în educație.

Locurile sunt limitate.

Descrierea evenimentului

Neconvențional în sistem convențional. În cadrul acestei conferințe invitații vor discuta despre profilul profesorului şi despre ce înseamnă un program pentru copiii cu abilităţi înalte. Profesor extraordinar sau profesor bun? Mentor? Tutoring pentru performanță școlară sau mentoring pentru descoperirea potentialului?

 

Conferinţele “PAPUCI MARI, papuci mici” sunt iniţiate de echipa Kleine Schule prin intermediul programului educaţional Gifted4All/Be SMART.

 

Conferinţele sunt organizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București.

 

 

Fiecare membru al echipei noastre are o vastā experienţā în lucrul cu copiii și / sau cadrele didactice, respectiv pārinţii copiilor implicaţi. La început, fiecare dintre noi a experimentat din poziţia de pārinte cum este sā descoperi cā ai un copil diferit de standardele educaţionale impuse.  Apoi a urmat o perioadā de cāutari ale unor programe pentru dezvoltarea abilitāţilor copiilor proprii și așa am ajuns sā ne implicām chiar noi în dezvoltarea și implementarea unor proiecte și programe pilot.

În toatā aceastā perioadā am constatat cā pārinţii și cadrele didactice, atunci când aflā cā au copil înalt abilitat / “gifted”, nu știu cum sā-l îndrume, sunt dezorientaţi, tendinţa fiind sā testeze orice, în speranţa cā “mult” este “accelerare”. Aceasta se întâmplā fie din lipsā de informaţii, fie din cauza unor indrumāri greșite realizate de oameni nespecializaţi pe aceastā nișā, fie din dorinţa de a demonstra cā testele psihologice au avut dreptate și atunci încarcā programul copilului cu foarte multe activitāţi “academice” – concursuri, olimpiade, ore de pregātire – fārā a ţine seama de nevoile reale ale acestuia.

Când vorbim de nevoile copilului ne referim la rāspunsuri cu privire la trāirile pe care le are la școalā, în familie, cu prietenii; la nevoia de a explora natura și / sau domenii știinţifice; la dorinţa de a comunica, nu doar de a vorbi cu cei din jur; la nevoia de a primi rāspunsuri cu privire la competenţele profesionale atunci când devin conștienţi de aceste aspecte. Toate acestea nu se pot realiza decât cu adulţi preocupaţi și ei, la rândul lor, de cunoaștere personalā / profesionalā și aprofundare a gândirii complexe.

 

Speakeri

1. Carol Stavila

1. Carol Stavila

profesor pe metoda Waldorf în sistem tradiţional

2. Cati Vlăduţ

2. Cati Vlăduţ

profesor senior în sistem britanic

3. Ana M. Marin

3. Ana M. Marin

trainer Public Speaking, Kleine Schule, Toastmasters IDEST

prezentare Youtube aici

4. Oana Rogoz

4. Oana Rogoz

psiholog şi trainer dezvoltare personală, Kleine Schule

5. Daniela Ceredeev

5. Daniela Ceredeev

profesor MERITO 2017

premiul Mentor pentru excelență în educație – 2014

prezentare Youtube aici

 

Program

În cadrul celei de-a treia conferințe, din seria de șase, ne propunem să răspundem împreună cu invitații noștri la următoarele aspecte:

  • Cum învaţā acești copii? Ce le place sā înveţe și cum?
  • De ce au nevoie de programe de accelerare? Accelerare egal mai mult?

Parteneri